Sparebank1 SMN og flere banker kutter renta

Nyheter

SpareBank 1 SMN varslet i en pressemelding at de setter ned renta på boliglån med inntil 0,5 prosentpoeng. Etter to rentenedsettelser på en uke har boliglånsrenta blitt redusert med 0,85 prosentpoeng.

- Sammen med andre tiltak som avdragsfrihet og forskudd på dagpenger vil dette hjelpe folk gjennom krisen, skriver banken.

2500 har søkt om avdragsfrihet

- Midt-Norge er som resten av verden i en unntakstilstand, og SpareBank 1 SMN har nå iverksatt flere ekstraordinære tiltak for å bidra til at våre kunder får hverdagsøkonomien til å gå rundt. 2500 kunder har allerede søkt om avdragsfrihet. Vi har nå utvidet denne perioden for avdragsfrihet med opptil seks måneder og dessuten fjernet gebyrene, sier konserndirektør Nelly Maske i Privatmarked i SpareBank 1 SMN.

Renteendringen på boliglån trer i kraft 25. mars for nye kunder og 30. april for eksisterende kunder. SpareBank 1 SMN endrer også prisene på bankinnskudd tilsvarende. Finansavtaleloven krever åtte ukers varsling av rentekutt på innskudd og her blir endringen derfor gjennomført 22. mai for eksisterende kunder.

Kundene som nå får renteendring, vil i løpet av kort tid få informasjon om hvordan dette påvirker deres lån og innskudd, opplyser banken i pressemeldingen.

Flere banker kutter

Også de andre bankene har varslet rentekutt etter at Norges Bank satte ned styringsrenta. DnB varslet mandag at den samlede reduksjonen i boliglånsrenta etter de to rentekuttene blir inntil 0,85 prosentpoeng. Den nye rentereduksjonen får effekt for eksisterende lån 2. mai.

Grong sparebank har varslet at de raskt vil nedjustere boliglånsrenta med inntil 0,4 prosentpoeng.