Kommunale råd og utvalg sprer informasjon om koronaviruset

Tid for felles stordugnad

– I den utrolige situasjonen vi nå står oppi, må vi ta fram det beste i samfunnet, sier ordfører Anne Berit Lein.

SAMFUNNSDUGNAD: Alle deler av Steinkjer-samfunnet må nå bidra til å få redusert spredningen av koronaviruset mest mulig. Fra venstre kommuneoverlege Sunniva J.N. Rognerud, Arvid Hatling fra Eldres råd, Kim Daniel Saugestad Krutå fra Ungdomsrådet, ordfører Anne Berit Lein og Turid Saursaunet fra Likestillings- og mangfoldsutvalget. 

Nyheter

Den nyvalgte ordføreren hadde tirsdag samlet representanter fra noe av de mange rådene og utvalgene som er underlagt Steinkjer kommune. De møttes utenfor kirka i sentrum – med behørig avstand.

– Når denne krisen er over, ønsker jeg å bruke rådene og utvalgene våre enda mer opp mot det arbeidet som gjøres i kommunen. De er også viktige i nå-situasjonen, gjennom å spre informasjon til sine brukergrupper, sier Lein.

Viktig for de eldre

Arvid Hatling fra Eldres råd, Kim Daniel Saugestad Krutå fra Ungdomsrådet og Turid Saursaunet fra Likestillings- og mangfoldsutvalget hadde møtt opp, sammen med kommuneoverlege Sunniva J.N. Rognerud.

– Som leder av Eldres råd, er jeg veldig glad for at storsamfunnet bidrar på tidenes dugnad. Hvis alle følger rådene og overholder karantenereglene, gjør det at eldre blir mindre utsatt for smitterisiko. Det er flere eldre som har underliggende sykdommer som gjør dem mer utsatt, så det er veldig viktig at alle bidrar, sier Arvid Hatling.

Han er også bekymret for økt ensomhet under koronakrisen.

– Når vi ikke kan besøke hverandre, er det lett at mange blir mer ensomme. Derfor vil jeg oppfordre alle til å bruke telefonen flittig, og ringe til hverandre, sier Hatling.

Vær sosial på nettet

Noen som allerede bruker telefonen flittig, er ungdommene.

– Vi er vant til å «møtes» og være sosiale på nett, og sosiale medier er spesielt fint å ha slik som situasjonen er nå. Jeg håper også at ungdommer kan lære foreldre og besteforeldre som ikke er så vant med sosiale medier litt mer om bruken av det, for det kan være nyttig nå, sier Kim Daniel Saugestad Krutå, som er leder i Ungdomsrådet.

– Hva med eksamen og russetid, snakker ungdommene mye om hva som skjer med det?

– Noen jeg har snakket med er bekymret for at det kan øke smittefaren å åpne skolene for å gjennomføre eksamen. Hvis vi må velge mellom helse og eksamen, mener jeg at helsa må komme først, sier Krutå.

Turid Saursaunet i Likestillings- og mangfoldsutvalget forteller at det gjøres flere tiltak rettet mot nye landsmenn.

– Det er blant annet informert mye om hvor man finner informasjon på ulike språk på nettet, og på flyktingemottaket, hvor folk bor tett, er det også gjort tiltak og spredd informasjon, forteller Saursaunet, som jobber som sykepleier på Sykehuset Levanger, og dermed står midt oppe i håndteringen av koronaviruset.

– Fra et likestillingsperspektiv håper jeg også at denne krisen er med på å løfte statusen til kvinnedominerte yrker, sier hun.

Tre hovedpunkter

Kommuneoverlege Sunniva J.N. Rognerud sier at de nå har tre hovedfokus-områder:

– Det er å holde avstand, å overholde pålegg om karantene/isolasjon, og å beskytte sårbare grupper. Som et ledd i det siste, jobber kriseledelsen i kommunen nå også med å se på tiltak for barn som ikke har det bra hjemme. Disse er ekstra utsatt nå når barnehager og skoler er stengt, sier Rognerud.

Kommunen innførte denne uka også strengere regler knyttet til fastlegene. Nå utsettes legetimer som ikke haster, og det legges opp til å gjennomføre videosamtaler på legehenvendelser som ikke krever personlig oppmøte.

– Hvordan har pasientene reagert på dette?

– Det virker som det går fint, og mange har også tatt kontakt med legen og avlyst timer selv, sier Rognerud.