Avvikler aktivitetstilbud for psykisk syke

- Dette rammer de svakeste

BEKYMRET: Rita Hellem (t.v.) møter på Leiret tre dager i uke. Nå er hun og sosionom Solrun Braarud kritisk til at Steinkjer kommune legger ned tilbudet. De skal tilbys alternative tilbud, men de foreslåtte tilbudene passer ifølge Hellem og Braarud ikke brukerne av Leiret. På grunn av faren for koronasmitte er Leiret nå stengt, men det arrangeres gåturer i sentrum. 

Nyheter

– Det å ha en plass å gå til holder meg opp, sier Rita Hellem som er én av elleve brukere som mister sitt aktivitetstilbud.