Masterplan for helse- og omsorgstjenestene

Vurderer å bygge demenslandsby på Egge

DEMENSLANDSBY: Egge helsetun trekkes fram som godt egnet for en demenslandsby for hele nye Steinkjer. Her foreslås det å etablere et aldersvennlig samfunn med diverse tilbud. Det skal legges vekt på at pasientene får en så normal livsførsel som mulig. 

Nyheter

Et sentralisert sykehjem, heldøgns omsorgsplasser på Guldbergaunet, Dampsaga og i Malm – og en demenslandsby på Egge.