Steinkjer-Avisa økte opplaget

Steinkjer-Avisa økte opplaget i 2. halvår 2019. 

Nyheter

Tidligere denne uka kom opplagstallene for andre halvår 2019. Det ble gledelige nyheter for Steinkjer-Avisas del, som økte opplaget med 53 fra første halvår i 2019 - fra 4683 til 4736.

- Det er først og fremst økning i antall digitale abonnenter som drar opp tallene. Vi har fin digital vekst, og klarer å demme opp for frafallet på papir. Vi har satset mer på nettpublisering de siste månedene, og det ser vi nå effekten av, sier redaktør Tore Vikan.

Mange øker

2/3 av avisene tilsluttet Landslaget for lokalaviser øker opplaget. Samtidig vil leserne ha journalistikken levert som digitale pakker. Rundt 85 % av lokalavisenes opplag er nå digitalt, der leserne får lokal journalistikk og annonser både på nett og papir. Det viser ferske opplagstall fra Landslaget for lokalaviser (LLA).

LLA er organisasjonen for over 110 av lokalavisene i Norge. Nye opplagstall, for 2. halvår 2019, som LLA og MBL legger fram i dag, bekrefter altså at lokalavisene fortsatt står sterkt i Norge. LLA-avisenes samlede opplag øker med 1,1 % det siste halve året. Avisene i LLA har nå et netto opplag på drøye 372.000.

Generalsekretær Tomas Bruvik i LLA kommenterer de ferske opplagstallene slik:

– I en vanskelig tid der vi ikke får tenkt så mye på alt det gode arbeidet som ble gjort i lokalavisene i fjor, er det gledelig og imponerende at 2/3 av LLAs lokalaviser øker opplaget. Det betyr at lokalavisene byr på journalistikk og annonser som er viktig for innbyggerne i lokalsamfunnene. Det ser vi særlig i korona-tidene. Det er avgjørende for landet å ha lokalaviser som tar samfunnsansvar og som bidrar med livsviktig informasjon til innbyggerne, sier Tomas Bruvik.

Økning og svak tilbakegang

For de andre avisene i Trønder-Avisa-konsernet ser de totale opplagstallene slik ut:

Trønder-Avisa: Fra 17.772 til 18. 221 (+429)

Namdalsavisa: Fra 10.578 til 10.778 (+220)

Inderøyningen: Fra 1.839 til 1.825 (-14)

Snåsningen: Fra 1.434 til  1.427 (-7)