Kun sykdom blant ansatte kan medføre en utfordring for vannforsyningen:

Selve vannkilden er ikke sårbar

De aller fleste i Steinkjer får vann fra Reinsvatnet. Det ligger langs F.v. 763 mellom Steinkjer og Fossem.  Foto: Trine Binde Bratberg

Nyheter

Reinsvatnet er drikkevannskilden til ca. 85 prosent av Steinkjers innbyggere. Det er fire driftsoperatører som drifter renseanlegget. De bør ikke bli syke samtidig.