Over 12.000 ledige i Trøndelag  

Folk strømmer til Nav-kontorene under koronakrisen.  Foto: Håkon Okkenhaug

Nyheter

Per 17. mars er 12.446 personer registrert som arbeidsledig i Trøndelag. Det er en økning på 7.525 på en uke, skriver Nav Trøndelag i en pressemelding.

10. mars var 4.921 personer registrert som helt ledig. Det tilsvarer 2 prosent av arbeidsstyrken. En uke senere har antallet steget til 12.446 personer og 5,1 prosent av arbeidsstyrken. Årsaken er selvsagt koronapandemien. 

På landsbasis er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak 164 000 personer, eller 5,8 prosent av arbeidsstyrken. Sammenlignet med tirsdag i forrige uke har 84 000 flere blitt registrert som helt arbeidsledige, en økning på 128 prosent. 

Øker mest i Trøndelag 

Ledigheten øker i hele landet, men økningen den siste uken har vært størst i Trøndelag (153 prosent), Vestland og Oslo (begge 152 prosent). Økningen har vært minst i Vestfold og Telemark, med 96 prosent flere helt ledige enn for én uke siden. 

– For å ha rett på dagpenger må alle registrere seg som arbeidssøker. Derfor er ledighetsstatistikken som vi nå presenterer, sterkt preget av koronautbruddet. En slik situasjon vil åpenbart prege arbeidsmarkedet i lang tid framover, sier direktør i NAV Trøndelag, Bente Wigum.  

Av de 12.466 ledige er 976 arbeidssøkere på tiltak. Det er tilnærmet samme som for ei uke siden. Antall kvinner som er helt ledig er nå 5.917 og antall menn er 6.529. Flest ledige er det i aldersgruppen 30 til 39 år