Oppretter beredskapsteam for næringslivet i Steinkjer

Steinkjer næringsselskap består av fra venstre Bodil Vekseth, Astrid Skogseth, Jakob Br. Almlid og Gunn Tangstad  Foto: Steinkjer næringsselskap

Nyheter

Steinkjer Næringsselskap (SNS) er Steinkjer kommune sitt næringsapparat. SNS har i samråd med ledelsen i Steinkjer kommune rigget et beredskapsteam rundt næringslivet for å styrke det og sikre gode tiltak i en svært krevende tid knyttet til konsekvensene av Corona-viruset.

Beredskapsteamet organiseres og koordineres av Steinkjer Næringsselskap i samarbeid med Steinkjer Næringsforum (SNF), T: lab, Innovasjon Norge, Visit Innherred og bankforbindelser. I tillegg knyttes det på kompetanse som er nødvendig for den enkelte bedrift.

Beredskapsteamet er iverksatt. Følgende tiltak igangsettes:

 • Kommunikasjon og informasjon: det legges ut informasjon om ulike tiltak lett tilgjengelig på www.sns.steinkjer.net under fanen «Coronainfo»
   
 • Beredskapsteam: Steinkjer Næringsselskap leder beredskapsteamet, og bistår som samtalepartner og veileder for næringslivet i Steinkjer i en krevende tid. Bedrifter med utfordringer oppfordres til å ta kontakt! Dette er en gratis tjeneste der kostnadene er dekket av Steinkjer kommune.
  Ta kontakt med daglig leder Bodil Vekseth, bodil.vekseth@steinkjer.net , telefon: 906 16 298, Jacob Almlid, jacob.almlid@steinkjer.net, telefon: 911 36 475, Gunn Tangstad, gunn.tangstad@steinkjer.net, telefon: 905 94 259 eller Astrid Skogseth, astrid.skogseth@steinkjer.net, telefon: 406 17 590.
  Arbeidsform: Telefon, FaceTime, Teams, Skype, Zoom eller tilsvarende, eller fysiske møter der det er mulig. Fysiske møter begrenses til et minimum.
   
 • Utviklingsprosjekt: Samarbeidspartnerne som nå har etablert et beredskapsteam for Steinkjer, får signal om at mange bedrifter har ideer og utviklingsplaner som er satt på vent på grunn av manglende tid og ressurs. Nå kan tiden være inne til å utnytte ledig kapasitet som har oppstått pga. Corona-restriksjonene. Slik kan bedriftene stå bedre rustet når krisen er over. Beredskapsteamet vil være en støttespiller for bedriftene i arbeidet med å realisere utviklingsprosjekt, og bistå med å koble på rett kompetanse og mulige finansieringsordninger.