Tror på et enormt behov på helsevikarer

TRAVELT: Håvard Haugan i Ecura Care har mange ansatte som er forhindret fra å komme på jobb. Bildet er tatt før Accurate Care ble en del av Ecura Care. 

Nyheter

Helsevikarbedriften Ecura Care i Steinkjer har nå en utfordrende jobb med å imøtekomme en stadig større etterspørsel etter helsevikarer i Norge.