Skjerper rutinene rundt fastlegene:

- Nå handler det om å skjerme de sårbare

INFORMERTE: Kommuneoverlege Sunniva Rognerud holdt en orientering om koronasituasjonen til formannskapet i forrige uke.  Foto: Øyvind Bones

Nyheter

Situasjonen rundt koronaviruset endrer seg fra dag til dag, og Steinkjer kommune følger utviklingen tett, som alle andre.

Status per 16. mars er at det fortsatt er bare ett registrert tilfelle av smitte i Steinkjer, men ettersom det nå er bare helsepersonell og personer i risikogrupper med symptomer som blir testet, uttaler Folkehelseinstituttet at det trolig er mørketall.

- Ordet mørketall kan høres litt skremmende ut, men det kan være flere smittede enn statistikkene viser også her i Steinkjer. Nå er vi over i en ny fase, der vi primært jobber med å skjerme de sårbare gruppene, og begrense smitten, sier kommuneoverlege Sunniva Rognerud.

- Hva betyr det i praksis?

- Det betyr at vi jobber etter føringene fra Folkehelseinstituttet og følger alle tiltak som er satt inn fra sentralt hold. Kriseledelsen i kommunen har daglige møter og følger utviklingen tett, sier Rognerud.

- Overholder folk i Steinkjer karantenereglene?

- Jeg har ikke fått melding om noen brudd på karantene. Det er i så fall en sak for politiet, sier kommuneoverlegen.

- Kjøpesenterene er fortsatt åpne. Kan det bli aktuelt å stenge alt annet enn matbutikker etter hvert?

- Vi følger som sagt utviklingen fortløpende. Det handler om å ha en balansert tilnærming til det, slik at vi begrenser mulighetene for smittespredning, samtidig som vi sørger for at folk får tilgang på det de har behov for. I den anledning vil jeg spesielt anmode folk til ikke å hamstre medisiner, da det er veldig viktig at alle som har behov for det, får tilgang til det. Og så er det viktig at alle følger de rådene og påleggene som er gitt, for å beskytte de mest sårbare, sier Rognerud.

Det har versert rykter om at sykehjemmene i Steinkjer har gjort klar rom for å ta imot koronapasienter. Dette stemmer ikke.

Det er derimot snakk om at sykehjemmene kan ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset (som har vært der av andre årsaker enn korona), for å frigjøre plass på sykehusene til personer som måtte ha behov for innleggelse i forbindelse med koronasykdom.

Ny tiltak rundt fastlegene

Det settes nå også inn skjerpede tiltak rundt fastlegene, som kan oppleve økt pågang i disse dager.

Dette skriver kommunen på sine hjemmesider:

Dersom du har lette luftveissymptomer, bør du være hjemme inntil en dag etter at du føler deg frisk. Du trenger ikke kontakte helsevesenet for testing.

Hvis du får mer alvorlige symptomer, kan du RINGE fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, RING legevakt på 116117. Ikke møt opp fysisk før du får beskjed om det.

Fastlegene i Steinkjer kommune gjør nå følgende tiltak:

  • Timer som krever fysisk oppmøte og som ikke haster, avlyses
  • Timer som ikke krever fysisk oppmøte og som må gjennomføres, tilstrebes gjennomført som videotimer
  • Har du time som haster og som krever fysisk oppmøte, og du har luftveissymptomer eller er i karantene eller isolasjon – IKKE møt opp: RING. 
  • Fastlegene skal beskytte seg mot alle med luftveissymptomer som om de har Covid-19.

Steinkjer kommune vil kjøpe plasser på Betania

Må få hjem overliggere fra sykehuset