Rus- og psykisk helsetjeneste inn i Rådhuset

– Dette bedrer omdømmet

SAMLET: Enhetsleder Bjørn Atle Blengsli (t.h.) og resten av de ansatte ved rus- og psykiatritjenesten i Steinkjer kommune samlet i de nye lokalene på Rådhuset. 

Nyheter

15 ansatte i rus- og psykisk helsetjeneste i Steinkjer kommune har flyttet inn i Rådhuset.