Det blir Uppdal-dåggå

styret og varamedlemmene: – i Kristofer Uppdals venner. Fra venstre Anne Hulbækdal, Johan Susegg, Brit Arna Susegg, Per Rygvold, Jakob Bjerkem, Dag Haugen og Arild Bye. 

Nyheter

Kristoffer Uppdals venner ønsker flere medlemmer. De mener alle i Steinkjer burde ta del i å hedre Kristofer Uppdals minne.