Kommunen blir delt i to ulike regelverk om motorferdsel

15 turer: Kine Aune fra Verran snøscooterklubb kan fortsatt få dispensasjon til å kjøre snøscooter til hytta per sesong. Vedtaket som ble fattet i hovedutvalget vil bli evaluert. For flere av politikerne ga uttrykk for at de helst ønsker seg et felles regelverk for hele kommunen. 

Nyheter

Politikerne i hovedutvalget for teknisk miljø og naturforvaltning gikk imot sin egen administrasjon da de behandlet kommunale retningslinjer for behandling av søknad om motorferdsel i Steinkjer kommune.