I Norge er kun to prosent av alle rørleggere kvinner – hos RørTek er det 17 prosent

Rørleggerkvinnene

RØRLEGGERKVARTETT: Sara Thorsen (t.v.), Lene Knudtsen Johansen, Beate Karlsen og Ida Staldvik stortrives som rørleggere hos RørTek. 

Nyheter

4 av 24 rørleggere hos RørTek er kvinner. De stortrives i det som tradisjonelt sett er et veldig mannsdominert yrke.