Vikeplikt på torget

Vikeplikt for gangtrafikk: Ved hver vei inn til torget er det satt opp et vikepliktsskilt som forteller at kjørende må stanse hvis de møter gående hvor som helst på torget. 

Nyheter

Daglig bryter flere sjåfører vikeplikten på torget.