Nytt administrasjonsbygg og hotell?

Sjekk den stasjonstomta i Steinkjer!

  Foto: Skisse: Rambøll

Nyheter

Det kan bli et nytt administrasjonsbygg for ansatte i Trøndelag fylke i Steinkjer sentrum. På stasjonstomta - mellom SpareBank1 og Steinkjer stasjon kan det bli bygd et nytt Fylkets hus. Og på andre siden av Steinkjer stasjon kan det bli bygd et hotell med 175 hotellrom.
Det er snakk om en mulighetsstudie. Ingen ting er så langt bestemt.