Kommuneoverlegen i Seniorforum

HELSEFOREDRAG: Kommuneoverlege Sunniva Rognerud gjester Steinkjer seniorforum torsdag. 

Nyheter

Steinkjer seniorforum arrangerer torsdag 27. februar nok et interessant foredragsmøte. Denne gangen er det Sunniva Rognerud som er kveldens foredragsholder.

Sunniva Rognerud har siden januar 2015 vært tilsatt som kommuneoverlege i Steinkjer kommune. Hun har det øverste medisinske ansvaret for kommunens helsearbeid og helsemessig beredskap, og hun har allerede markert seg som et tydelig talerør på vegne av Steinkjers innbyggere.

Hun vil orientere om fastlegeordningen i lys av aktuelle problemstillinger omtalt i media, og hun vil også komme inn på Steinkjerbyggens helse generelt.

– Møt opp i Høvel’n i Dampsaga kulturhus for å høre kommuneoverlegen snakke om aktuelle saker i helsesektoren i nykommunen, oppfordrer Jan Foosnæs, som er nestleder i Steinkjer seniorforum.