Den siste fyrvokteren på Bogatangen

TREDJE GENERASJON: August Bernhard Billdal var fyrvokter på Bogatangen i mange året. Oppgaven førte han videre fra far Fridtjof og bestefar August Tinius. 

Nyheter

August Billdal (86) tok over fyrvokter-oppgaven etter sin far som også hadde arvet oppgaven av sin far. Nå har kontrakten med Kystverket opphørt og fyret som tre generasjoner Billdal har passet på er blitt revet og satt på rot.