Attraktivt boligmarked

– Her kan vi bo til vi blir gamle

Drøm­me­hu­set: Lene Kris­tin, Hen­rik, Leon og Chris­tof­fer er eni­ge i at de, et­ter tøf­fe bud­run­der, nå har flyt­tet til drøm­me­bo­li­gen på Nord­si­hau­gen. 

Nyheter

Boligmarkedet på Steinkjer er stabilt attraktivt for unge voksne. Kanskje for attraktivt.