Ledelsen ved Mære landbruksskole ønsker et navnebytte på skolen

Elevene er sterkt uenige

97 prosent er uenige: Nylig gjennomførte elevrådet ved Mære landbruksskole en spørreundersøkelse blant elevene. De ble spurt om de var enige i et navnebytte. 97 prosent av elevene (113 av 115) som deltok stemte mot et eventuelt navnebytte. – Det er lenge siden elevene på skolen vår har vært så samstemte og engasjerte i en sak, sier Amalie Fossum, som er leder i elevrådet. 

Nyheter

I mer enn 100 år har den flotte, landlige skolen ved Mære kirke hett Mære landbruksskole. Nå mener ledelsen ved skolen at den i fremtiden bør hete Mære videregående skole. Det er elevene strekt uenige i.