Nå er Gram offisielt valgt til KS-leder

Bjørn Arild Gram har vært ordfører i Steinkjer siden 2007, og har vært flere ganger på talerstolen i rådhussalen enn de fleste. Nå blir han KS-leder, og går av som ordfører i løpet av kort tid.  Foto: Svein Leknes

Nyheter

KS (Kommunesektorens organisasjon) holder i dag landsting i Oslo, og blant sakene på agendaen er valget av ny ledelse.