Ny samarbeidspartner for Steinkjer-Avisa og de andre avisene i konsernet:

TA-konsernet forlater Polaris

Steinkjer-Avisa og resten av TA-konsernet skal nå ha Amedia som samarbeidspartner i stedet for Polaris.  Foto: Svein Leknes

Nyheter

Det er nye tider i vente for Steinkjer-Avisa og de andre avisene i Trønder-Avisa-konsernet.

Et enstemmig konsernstyre i TA-gruppen vedtok tirsdag 11. februar nemlig å undertegne en tiårig samarbeidsavtale med Amedia. Dermed settes sluttstrek for ti års tett samarbeid Polaris Media.

Langvarig prosess

Høsten 2017 ble det innledet samtaler mellom LL Inntrøndelagen, AS Nord-Trøndelag og Polaris Media med sikte på å endre eiersammensetningen i Trønder-Avisa AS, i dag kalt TA-konsern. Hensikten var å etablere et eierskap hvor Polaris Media hadde aksjeflertall. De tre selskapene har siden 2010 eid TA-konsern med følgende fordeling: AS Nord-Trøndelag 51,9 %, LL Inntrøndelagen 38,01 % og Polaris 10,09 %.

Som offentligheten er kjent med ble det i løpet av prosessen, som pågikk fram til sommeren 2019, framforhandlet flere avtaler om aksjesalg, uten at disse fikk tilstrekkelig oppslutning i eierselskapenes besluttende organer. Sommeren 2019 vedtok derfor AS Nord-Trøndelag, som majoritetseier, at man ville stanse prosessen og eventuelt gjenoppta den med et annet utgangspunkt og siktemål.

I august 2019 fattet styret i TA-konsern vedtak hvor administrasjonen ble bedt om å gå bredt ut for å vurdere framtidige samarbeidskonstellasjoner. Styret ba administrasjonen også vurdere andre potensielle samarbeidspartnere enn Polaris.

Han berømmer den administrative ledelsen i selskapet som både har holdt driften i gang, gjennomført strukturelle endringer, etablert en ny digital næringslivsavis for Trøndelag – og lagt ned utallige arbeidstimer i prosessene som har pågått med Amedia og Polaris.

- Jeg er overbevist om at vi gjennom en strategisk samarbeidsavtale med Amedia, som også innebærer omfattende teknisk og taktisk samarbeid, vil kunne utvikle mediehusene i TA-konsern på en best mulig måte. Vi er overbevist om at Amedia er en riktig samarbeidspartner for å sikre kraft i den digitale transformasjonen vi fortsatt står midt oppe i, sier styreleder Almlid, og legger til at han er overbevist om at dette vil være riktig for Trønder-Avisa på lang sikt.

- Vi vil gjennom samarbeid med Amedia komme inn i et nasjonalt fellesskap som også gir oss mulighet til å utvikle den redaksjonelle siden av virksomheten ut over hva vi tror det hadde vært mulig å få til innen et samarbeid med Polaris, sier Almlid.

Glad for avklaring

Monica Irén Solberg Susegg, som er en av tre ansattevalgte styremedlemmer, sier i en kommentar at de ansatte fullt ut slutter opp om det historiske skiftet som selskapet har foretatt.

- De ansatte har hatt behov for en avklaring når det gjelder hvem man skal samarbeide med, og det er godt at det er på plass nå. Vi tror at Amedia som samarbeidspartner vil være bra både for avisa og for de ansatte. Nå ser vi fremover og vi ser fram til å utvikle avisa videre og befeste Trønder-Avisas posisjon i regionen, sier Susegg.

John Arne Moen, sjefredaktør og adm.dir. i Trønder-Avisa, sier at han er tilfreds med at styret har fattet et vedtak som innebærer at flere år med usikkerhet er over.

- Det har vært krevende for de ansatte at prosessen rundt eierskap og framtidig samarbeid har trukket så langt ut i tid. Vi måtte inn i det fjerde kalenderåret før vi var i mål. Nå kan vi rette blikket framover og gå inn i et helt nytt samarbeid, sier han, og legger til at han føler for å takke Polaris Media for godt og nært samarbeid gjennom mange år.

- Polaris var en viktig partner for Trønder-Avisa da vi for alvor gikk inn i den digitale tidsalderen. Vi kommer også i fortsettelsen til å samarbeide nært med Polaris, blant annet når det gjelder trykk og distribusjon», slår han fast.

- Spennende

Redaktør Tore Vikan i Steinkjer-Avisa sier han synes det blir spennende med en ny samarbeidspartner.

- Vi kjenner foreløpig ikke detaljene for hva dette vil ha å si for oss, men jeg tror det vil gi noen nye og spennende muligheter for videre utvikling av avisa. Det kommer nok til å bli en omfattende prosess med endring av systemer og alt som følger med overflyttingen til Amedia, men jeg føler meg trygg på at sluttresultatet blir bra, sier Vikan.


Fakta:

TA-konsern består av:

Trønder-Avisa   opplag 17.800                                    omsetning 107 mill.

Namdalsavisa    opplag 10.600                                    omsetning 57 mill.

Steinkjer-Avisa opplag 4700                                        omsetning 10 mill.

Inderøyningen opplag 1800                                        omsetning 4,7 mill.

Snåsningen        opplag 1450                                      omsetning 4,2 mill.

NT24 (digital næringslivsavis for Trøndelag, etablert i 2020)

Trønder-Distribusjon                                                    omsetning 41 mill.


21 % av Levanger-Avisa, som igjen eier 50% av lokalavisa Innherred