Leder:

Viktig rapport om vanskelig tema

Nyheter

Et av samfunnets siste store tabuer ble plutselig et nasjonalt tema i julehøytiden, da Ari Behn avsluttet livet. I kjølvannet av Behns bortgang, og datteren Maud Angelicas gripende minnetale i bisettelsen, er selvmord et mer aktuelt tema enn på lenge.