Bra framdrift på O2-huset

blir finere i Steinkjer: Utbyggerne sier det nye O2-huset i massivtre ved Steinkjer stasjon vil forskjønne byen. Nå ser man konturene av 1. etasje. I desember ble kjellergulvet støpt. 

Nyheter

Alt går etter planen på 02-huset. Det sier Olav Brauti i Steinkjerbygg. Det er han som er prosjektleder for det svære byggeprosjektet som Steinkjerbygg er godt i gang med. Kjellergulvet ble støpt i desember, nå ser man konturene av 1. etasje – og snart er mer på gang.