Disse kjøpte og solgte eiendom i Steinkjer i januar

SOLGT: Martensvegen 24 B er solgt for 3.100.000 kroner. 

Nyheter

Andel av Heggesåsen 21 (Gnr 196, bnr 281) er overdradd til Bjørn Elnan og Trude Solum (27.12.2019) Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 196, bnr 282