Rødts Finn Rossing fikk ikke 160.000 kroner til tulipaner

Ville ta fra rulleskiløype

Tulipaner: Også i år vil det bli tulipaner ved Fokus-bygget. Ifølge Brit Eli Holand Nordal (Sp) vil det også komme tulipaner i 2021. Bildet er fra 2019. Foto: Trine Binde Bratberg 

Hovedutvalg: Finn Rossing (Rødt) (t.v.), Ingemar Moen (MDG), bygartner Kristel Vaag Moe og leder utbygging/vann og avløp, Erling Overrein på møtet i hovedutvalg teknisk miljø og naturvatning. 

Nyheter

Onsdag ettermiddag hadde Facebook-gruppa «Ja til tulipaner i Steinkjer» 4045 medlemmer. Det hjalp ikke – det ble ikke funnet ekstra penger til tulipaner i hovedutvalgsmøtet.

I 2020 er det budsjettert 100 millioner kroner til vann, avløp og veg i Steinkjer kommune.

– Det er stram økonomi innen disse feltene, likevel er det tulipaner som får den fulle oppmerksomheten, sa Per-Ola Bjerkan (Sp) i hovedutvalgsmøtet for teknisk, miljø og natur, da årsbudsjettet var oppe til behandling.

Allerede i saken før – utbyggingsprosjekter i 2020, tok Finn Rossing (Rødt) ordet.

– Det ser ikke ut som rulleskiløypa blir ferdig i 2020. Det er vel heller ingen undersøkelser om folk har bruk for dette. Den er tenkt brukt av skoleelever, men de har da gode anlegg på skistadion. Jeg foreslår derfor å stryke fem millioner til rulleskiløypa og styrke parkbudsjettet og andre steder i dette området hvor det er et skrikende behov, sa Finn Rossing, og la fram to endringsforslag: Midler for 2020 tiltenkt rulleskiløype omdisponeres til andre investeringsformål innen teknisk, og at 160.000 av midler tiltenkt rulleskiløyper overføres parkvesenet.


Arkitektteamene som skal planlegge framtidas Steinkjer, startet tirsdagen med å få innspill fra politikere og administrasjon:

Jernbane, E6, biler, elv og fjord

 

Campinghyttene blir ikke berørt av fotballhallen

Kan bli flyttet


Teknisk sjef Gunvor Aursjø gjorde Rossing oppmerksom på at det ikke er lov å bruke penger som er lånefinansiert til drift. Forslaget til Rossing fikk bare hans egen stemme. Også i saken: Årsbudsjett 2020 – detaljering teknisk etat, tok Rossing ordet etter at Brit Eli Holand Nordal (Sp) mente at man nå måtte følge den nye kommunegartnerens plan.

– Det blir tulipaner i 2020 og i 2021, sa hun.

– Jeg har gjort mye rart, blant annet å starte en tulipangruppe på Facebook. Der har det vært en fantastisk respons. Parkvesenet er en sentral del av opplevelsen av Steinkjer. Jeg mener at i denne saken er politikerne i utakt med folket. Folket vil ha penger til det grønne miljøet. Derfor vil jeg også i denne saken ha med et endringsforslag med 160.000 til park, sa Rossing.

– Hvor skal vi redusere? Vi har ikke penger til etterslepet. Derfor er det krevende å engasjere seg i enkeltsaker, sa Anders Lindstrøm (Ap).

– Dersom spørsmålet er så enkelt som: Vil dere ha tulipaner, så skjønner jeg at folk svarer ja. Men om spørsmålet hadde vært å ta 160.000 kroner fra omsorg for å bruke på tulipaner, tror jeg svaret hadde blitt noe annet, sa Arnt Martin Woldseth (H). I avstemmingen fikk kommunedirektørens forslag flertall mot Rødt og MDG sine stemmer.