Hovedutvalget teknisk miljø og naturforvaltning ønsker to nye skogsbilveger på Holden velkommen:

Vil bygge skogsbilveger

ESPLINGVEGEN: Rett nord for Holden ønsker Ulvig Kiær å bygge en 11,5 kilometer lang skogsbilveg. 

Nyheter

– Vi er positive til bakgrunn for søknaden og ser fram til ny behandling etter gjennomført konsekvensutredning, sa Anders Lindstrøm (Ap) da politikerne behandlet søknaden fra Ulvig Kiær om å bygge to nye skogsbilveger ved Holden. På nordsida ønsker de å bygge en 11,5 km lang veg – Esplingvegen. På sørsida vil de bygge Spildernyvegen på 5,5 km. Kostnaden for å bygge vegene er på 15,2 millioner. Vegene bygges for å kunne få tak i de store skogressursene.