Alternativt forslag fra hovedutvalgsleder Tore Kristiansen (Frp) ble nedstemt.

Nei til deltakelse i forsøk med statlig finansiering av omsorgen

Nyheter

En av sakene på kartet da hovedutvalget for helse og omsorg var samlet tirsdag, var en invitasjon fra Helsedirektoratet om å bli med i forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenester.