Campinghyttene blir ikke berørt av fotballhallen

Kan bli flyttet

Campingplassen: Området nederst på campingplassen lå under vann ved storflommen i 2006. Før eventuell flytting av campinghytter må det fylles opp. 

Nyheter

Når byggearbeidene til den nye og store fotballhallen på Guldbergaunet tar til, vil det foreløpig ikke få noen konsekvenser for campingplassen.