168 deltok på skirenn

Sonerenn: Følling IL arrangerte sonerenn for klassene 7 år til seniorer. F.v. Kirsti Opdal Lægran, Kim Rune Ovesen, Magnus Ystad, Ketil Kolstad og Eli Rygg var fem av de i alt 168 deltakerne under helgens sonerenn på Midterfjellet. 

Nyheter

"Helgens sonerenn på Midterfjellet samlet hele 168 deltakere, og ifølge arrangøren er det lenge siden det har vært så stor oppslutning om et slikt arrangement".