Det er en stiftelse som eier og driver den en gang så flotte Regimentsboligen i Steinkjer. Nå ønsker de at Steinkjer kommune skal ta over eierskapet.

Tar kommunen det tilbake?

Kalles regimentsboligen: I 1992 sluttet Forsvaret å bruke regimentsboligen i Steinkjer. Da hadde den vært bolig for 11 regimentssjefer. I 1996 overtok Steinkjer kommune boligen. Da brukte Steinkjer kunstforening og Foreningen Gamle Steinkjer den. I 2002 ble boligen lagt ut for salg. I 2003 fikk Stiftelsen Regimenten overta eiendommen, men skjøtet ble aldri tinglyst.  Foto: Trine Binde Bratberg

Nyheter

– Jeg kan bekrefte at Stiftelsen Regimenten har tatt kontakt med kommunen med ønske om å tilbakeføre eiendommen til kommunen. I og med at Steinkjerbygg forvalter kommunens eiendommer har kommunedirektøren bedt oss å vurdere overtakelse av Regimentsboligen og hva den kan brukes til i fremtiden, sier Bjørn Kalmar Aasland, adm. direktør i Steinkjerbygg.