Helseetaten i Steinkjer må spare 7,55 millioner kroner

Sa nei til nedleggelse av Tunet

KREVENDE: Helsesjef Anita Ulstad (til venstre) orienterer om situasjonen innen helsesektoren til hovedutvalget. Både Stig Frode Mære og Einar Haug ser noe betenkte ut. I bakgrunnen ser vi Kari og Hans-Magnus Ystgaard, som var tilhørere på møtet i forbindelse med behandlingen av saken om helsebudsjettet og det foreslåtte kuttet i Tunet bofellesskap. 

Hvis ikke vi skal hjelpe de svakeste – hvem skal gjøre det da?

Stig Frode Mære (Ap)
Nyheter

Da kommunestyret i Steinkjer før jul vedtok budsjettet for 2020, lå det inne et uspesifisert innsparingskrav for helseetaten på 7,55 millioner kroner. Dette innsparingskravet var sentralt da hovedutvalget for helse og omsorg tirsdag skulle vedta detaljbudsjettet for helseetaten.