Nå er de verdens største settefiskanlegg:

SalMar i Follafoss åpnet ny avdeling til 160 millioner

TO AVDELINGER: I det nye anlegget som nettopp er tatt i bruk, er det ni kar i hver avdeling. Hele 31 kar fra 80-tallet er nå borte. I Follafoss har man allerede begynt tanken på at det skal bygges nytt anlegg på Tjuin. Da trengs det mange nye ansatte med riktig bakgrunn. I Follafoss ser man for seg at mange av disse vil gå i ”læra” i Follafoss. 

Nyheter

Nå er alt under tak. Da Follasmolt etablerte seg i Follafoss i 1985, sto karene ute under åpen himmel. Nå er 31 av disse karene borte, og erstattet med 18 nye kar i et splitter nytt anlegg til 160 millioner kroner. I løpet av de tre siste årene har SalMar investert rundt 500 millioner kroner i settefiskanlegget i Follafoss.