Hjemmetjenesten har flyttet til Sannan

flyttet inn 6. januar: Det er Hasle Gjerde som eier denne bygningen på Sannan. I mange år var ambulansetjenesten lokalisert der. Nå er Sentrum hjemmetjeneste der. Kommunen leier lokalene. 

Nå er de ansatte veldig godt fornøyd

Inger Grete K. Nordseth

trang gang: Man kan godt si at det var trangt om plassen der hjemmetjenesten var før. Kjøkkenet og badet var liksom i gangen. 

Nyheter

I starten av januar kunne de 55 ansatte i Sentrum hjemmetjeneste flytte fra svært trangbodde rom på Steinkjer sykehjem til Sannan – der ambulansetjenesten var tidligere.

I fjor høst var Arbeidstilsynet på tilsyn til hjemmetjenesten i sentrum. Da konstaterte de at lokalene de hadde hatt tilhold i ved Steinkjer sykehjem i mange år, ikke lenger var tilpasset virksomhetens art. De ansatte satt «oppå hverandre», sa Arbeidstilsynet. De sa også at de ansatte skulle ha mulighet til å dusje og tørke klær. Det var også vanskelig å ha en samtale med pårørende der, da det ikke fantes egnede rom for det.

– Nå er de ansatte veldig godt fornøyd. Jeg tror det blir gode arbeidsforhold her. Dette huset er tilrettelagt for de tjenestene vi skal yte, sier Inger Grete Kvam Nordseth, som er leder for Sentrum hjemmetjeneste.

Bilene de ansatte bruker står nå inne bak store porter. Det er mange kontorer der, det er møterom, kjøkken, hvilerom og mere til. Det er andre etasje av bygningen kommunen leier.

Det aktuelle huset på Sannan var opprinnelig et forsvarsdepot. Hasle Gjerde bygde om det da de i 2008 fikk forespørsel fra Inn-Trøndelag ambulanse. Da ble det kontorer, soverom, oppholdsrom og garasjer i 2. etasje. Førsteetasje står tom.