Nye tall fra IMDi:

Steinkjer er best i Trøndelag på integrering av flyktninger

Rektor ved Steinkjer voksenopplæring, Ann-Iren Skage, sammen med Mojgan Gharhri og Torstein Bjørnes. Bildet er tatt i en annen sammenheng.   Foto: Øyvind Bones

Nyheter

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) presenterte i forrige uke statistikk over andelen tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet som var i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet program. Alle nyankomne flyktninger som er bosatt i en kommune har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram.