Steinkjer kommune og Inderøy kommune:

Vil samarbeide om fotballhall og kampsporthall

Slik er anbefalt plassering av fotballhallen på Guldbergaunet.  Foto: Illustrasjon: Norconsult

Nyheter

I torsdagens formannskapsmøte skal politikerne behandle og vedta et forslag til interkommunal avtale om drift og finansiering av regionale idrettsanlegg mellom Steinkjer og Inderøy kommuner.