Stod:

Sykehjemmet foreslås revet og erstattet med nytt bosenter

Stod bosenter: Slik kan nye Stod bosenter bli seende ut. Det er plass til 16 personer – som skal ha et heldøgns omsorgstilbud. Bygget inneholder også aktivitetssenter og skytterbane, slik det er i dag. Arkitekt er Espen Aursand.   Foto: Skisse fra SIGN Arkitektur

Nyheter

Innbyggerne i Stod er strålende fornøyd med at det er planer om å rive sykehjemmet fra 1977 og bygge et nytt bosenter.