Visit Innherred og Vårt Hjem i topspann:

Starter lokal reiseklubb

Star­ter rei­se­klubb: Kath­rine Kragøe Skjel­van i Vi­sit Innherred og Erik Jensen i Kul­tur­sce­nen Vårt Hjem vil at lo­kal­be­folk­nin­gen skal lære om hvil­ke til­bud og at­trak­sjo­ner som er på Innherred. 

Kunnskapens tre: Ut­smyk­nin­gen er en av skat­te­ne som de me­ner ikke er all­ment kjent. 

Nyheter

Visit Innherred og Kulturscenen Vårt Hjem inviterer lokale innbyggere til å oppdage regionens perler.

– Reiseklubben skal bli en arena for dem som vil vite mer om opplevelser på Innherred. De som møter opp i klubben i løpet av året får høre hva som finnes av opplevelser, historiske attraksjoner og hva lokale bedrifter kan tilby.

Det forteller Kathrine Kragøe Skjelvan i Visit Innherred. Torsdag den 30. januar er den første kvelden med Reiseklubben. Da skal Egge museum fortelle om sin nye satsing som innebærer nye åpningstider og nye lokaler. I tillegg skal Kragøe Skjelvan fortelle om sin frustrasjon over at folk flytter fra Steinkjer.

– Det er jo komplett galskap at folk flytter. Det er jo så mye som vi ikke har. Vi har ikke kø, ikke forurensing og man slipper å støte på folk over alt. På klubben skal jeg fortelle om blant annet min positive ikke-liste.

Initiativet til Reiseklubben kom fra bookingansvarlig på Vårt hjem, Erik Jensen, for en uke siden. Derfor har ikke arrangørene annet en tid av veien i forberedelsesfasen.

– Det tar heldigvis ikke så lang tid å sette sammen et foredrag, sier Kragøe Skjelvan.

Tror folk vet mer om Spania

Hun mener at det er en kjensgjerning av innbyggere generelt sett ikke er kjent i sitt lokalmiljø.

– Jeg tror at mange har bedre kjennskap til strender i Thailand og på Gran Canaria, enn de har over skjulte perler langs Snåsavatnet.

Kragøe Skjelvan bruker mannen sin som et eksempel.

– I 40 år har han gjentatte ganger gått forbi utsmykningen på Nord universitet på tur til skolen og lignende. Han har gått forbi utsmykningen av Kunnskapens tre og alltid bare trodd at det har vært en takrenne. Mange har inntrykket av at gjenreisningsbyen kun er grå og trist, men folk må la seg imponere over hva det egentlig er.

Foredrag med noe attåt

De som møter opp på gratisarrangementet på Kulturscenen Vårt Hjem torsdag den 30. januar klokken 19 får et foredrag på et par timer.

– Vi skal fortelle om hva som skjer på Innherred. Det er gratis i første omgang, men senere så vil kanskje fortellerne at publikum skal få smake egenproduserte drikkevarer eller forskjellig mat som de har produsert. Hvis det blir aktuelt, så må folk betale en inngangsbillett.

– Gjennom dette arrangementet, så kan folk få gode opplevelser ved å bruke det tilbudet som er rett foran nesen deres. Noe som er tilgjengelig hele året. Kunnskapen gjør oss til gode ambassadører for byen vår, avslutter Kathrine Kragøe Skjelvan.