Oppløser Norges Midtpunkt SA

SYNLIG: Midtpunktets lavvo var et fast innslag på Steinkjermartnan i mange år. Nå oppløses samvirkeforetaket Norges Midtpunkt, men reiselivssatsingen skal videreføres i en annen form. 

Nyheter

Norges Midtpunkt SA består av medlemsbedriftene Hatlingsetra, Kulturgården Bjerkem, Mokk gård, Rølia, Yttervik og Steinkjer kommuneskoger – Ogndalsbruket KF, og har jobbet med å skreddersy aktiviteter, turer, opplevelser og møter for enkeltpersoner, bedrifter og grupper.