Vil markere jubileum:

1000 år siden slaget på Mære

I SKYGGEN AV STIKLESTAD: Midtsommers i 1021 skjedde det som skulle bli det helt vesentlige bakteppet for slaget på Stiklestad, nemlig slaget på Mære, der Olav Haraldssons menn drepte Olve på Egge. Foto: Johan Arnt Nesgård/Trønder-Avisa 

Det var drapet av Olve på Mære i 1021 og sønnene i 1026 som var bakteppet for Slaget på Stiklestad.

Anne Berit Lein (Sp) i interpellasjon
Nyheter

Under kommunestyremøtet 18. desember i fjor fremmet Anne Berit Lein (Sp) en interpellasjon, der hun tok til orde for å løfte fram 1000-årsjubileet for slaget på Mære i forbindelse med forberedelsene til det store jubileet på Stiklestad i 2030.