SFKs G16-lag klare for regionens øverste divisjon:

– En gjeng med gode holdninger

KLA­RE FOR 0. DI­VI­SJON: SFKs G16-lag ryk­ket opp et­ter en spen­nen­de kva­li­fi­se­ring. 1. rek­ke fra venst­re: Me­re­the Hofstad (opp­mann), Yasin Mo­ham­mad, Esay Gebeah Esram Teklit, Lu­kas Bes­se­berg Davidsen, Samuel Fshaye Hai­le, Hen­rik Mo, Sond­re Mel­ting, Her­mon W Geb­rez­gi. 2. rek­ke fra venst­re: Hil­de­gunn Aune (opp­mann), Lars As­bjørn Holm­vik (tre­ner), Siem Ye­ma­ne, Ole­an­der Aust­mo, Mathias Nord­vik, Mag­nus Ri­seth Pedersen, Es­pen Skrat­tals­rud, Si­vert Grø­tan Kvi­stad, Mani Kia­ni, Stu­re Je­ger­sen (tre­ner). 3. rek­ke fra venst­re: Markus Aal­berg (ho­ved­tre­ner), Jo­nas Ba­si­ma, Vet­le Hansen, Es­ten Aune Eli­as­sen, Oliver Olsen, Sebastian Hofstad Arnt­sen, Erik Grande, Jes­per Kris­tof­fer Iversen, Ahmed Baya­ni, Geir Haa­gen­sen (tre­ner). 4. rek­ke fra venst­re: Oliver Hag­nes Brandt­zæg, Jo­nas Je­ger­sen, Li­nus Stav Lyng­seth, Iver Alexander Ryan, Chris­tof­fer Kol­stad, Isak Aal­berg, Noah Wang Holmen, Karl Erik Lein-Fossum, Wil­li­am Saur, Daniel Slap­gård, Gau­te Mo (opp­mann). Ikke til ste­de da bil­det ble tatt: An­dre­as Owe­sen, Elias R. Har­ald­sen, Vet­le Got­vas­li Tafjord, Pe­der Bjørk og Yng­ve Saks­haug (tre­ner). FOTO: Paul Har­ald Pedersen 

Nyheter

Gjennom tre kamper tidlig i januar kvalifiserte gutter 16-laget til Steinkjer FK seg til det gjeveste selskapet for aldersgruppen i Trøndelag.