Kommunen tilbyr foreldreveiledning

Å være foreldre er ikke alltid så idyllisk som på dette bildet. Nå tilbyr kommunen foreldreveiledning i grupper.  Foto: Scanstockphoto

Nyheter

Steinkjer kommune er med i et foreldrestøtteprosjekt, og kan i den sammenheng tilby foreldreveiledning i grupper. Foreldregruppene har 8-9 samlinger, og blir ledet av veiledere med utdanning fra Trygghetssirkelen (Circle of security COS-P) og Program for foreldreveiledning (ICDP - International Child Development Program).

Tilbudet er gratis, og er delt opp i to grupper: 0-3 år, og 0-5 år. Tilbudet gjelder omsorgspersonene, og barna skal ikke være med. Veiledningen foregår på norsk.

Trygghetssirkelen hjelper foreldre til å se hvilke behov barnet har for foreldrenes støtte både når de utforsker verden og når de opplever vanskelig følelser. Målet med kurset er at barna skal få hjelp til å kjenne seg trygge, og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer i livet. Kurset kan også bidra til et godt  samspill mellom foreldre og barn.

Kommunen skriver følgende om tilbudet: "I gruppene legges det til rette for å møte andre foreldre, og snakke om det som er bra, og det som er utfordrende. Samtalene i gruppen tar utgangspunkt i deltakernes erfaringer fra hverdagen. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli bevisste på hva dere gjør som er bra for barna. Du får ingen oppskrift, men hjelp til å finne løsninger for deg og ditt barn."

Informasjon om påmelding finner du HER på kommunens hjemmeside.