Åpner sommeren 2022:

Slik blir nye Fv. 17 gjennom Jådåren

sett fra nordøst: Ny Fv. 17 vil gå parallelt med dagens Fv. 17 forbi Jådåren. Lokalvegen vil gå i kulvert under. Veglinja vil gå inn i moreneryggen sør for Jåddåren og videre i skjæring bak Jadarheim. Det etableres kollektivholdeplasser for både østgående og vestgående trafikk, med tilhørende gangveger ned til lokalvegsystemet. ALLE Illustrasjoner: Statens vegvesen 

Nyheter

Busspassasjerene vil fra sommeren 2022 slippe å krysse vegen som i dag på Jåddåren. Lokalvegen vil bli lagt i en kulvert under Fv. 17, slik at det blir tryggere for alle trafikanter.