Møteplass for å snakke om sykdom

Barn og unge fra seks til 16 år som er i en situasjon med sykdom i nær familie, eller har mistet noen i sykdom, får nå et tilbud om en møteplass.

TREFFES: På treffpunktet kan barn og unge møte trygge voksne i trygge omgivelser. 

Nyheter

Førstkommende mandag klokka 17.30 på den nye helsehuset i Steinkjer starter noen frivillige, med gruppeleder Evelynn Skevik i spissen, opp Treffpunkt.

– Treffpunkt er i regi av Kreftforeningen, men tilbudet gjelder selvsagt for alle barn som har opplevd alvorlig sykdom tett innpå seg, sier Evelynn Skevik.

Iblant annet Verdal og Levanger har barn og ungdom allerede tilbudet. Her treffer de andre barn i liknende situasjoner som kan skjønne følelser som skyld, angst, uro, sinne og irritasjon. Kanskje de selv også har hodepine eller har vondt i magen. På treffpunktene er samtalen sentralt.

– Her tilbyr vi trygge voksne som har tid til å lytte, leke og dele, sier Skevik.

Hun håper de som trenger litt hjelp i hverdagen, tar kontakt på telefon – 485 03 173, slik at hun vet hvor mange som kommer.

– Hvis noen synes det er vanskelig, er det selvsagt bare å komme på helsehuset i Steinkjer mandag, sier hun.