Kan bli rekkverk fra Vellamelen

Statens vegvesen har hatt et ønske om rekkverk fra Vellamelen fram til krysset ned til Tørret.

REKKVERK: Når trafikken på Fv. 17 flyttes over på ny trasé, vil det bli andre kriterier for å kunne sette opp rekkverk på strekningen fra Vellamelen og mot Østvik. 

Nyheter

Flere innbyggere i Beitstad har etterlyst rekkverk på denne strekningen, hvor det de siste årene er flere kjøretøys som har kjørt ut.

– Vi utredet muligheten i 2015–2016. Tanken var å fylle ut med nok masser slik at rekkverket kunne få den styrken det måtte ha, sier Nikolai Halle Høilo i Statens vegvesen.

Etter en enkel geoteknisk vurdering med bruk av løsmassekart og noen gamle boringer, ble konklusjonen at Vegvesenet måtte ha full geoteknisk undersøkelse, og at de mest sannsynlig måtte ha brukt andre stabiliserende tiltak. Noe som gjør akkurat det tiltaket veldig kostbart.

– Dagens fylling er så høy at det er behov for rekkverk, men vi har mange andre plasser langs fylkesvegnettet som er verre. Når antatt kostnad for gjennomføring ble så høy, hadde vi ikke penger til å gjennomføre det da, sier Halle Høilo.

Når storparten av trafikken blir flyttet over til den nye vegen, vil det, ifølge Statens vegvesen, bli mulig å smale inn veibredden og sette opp rekkverk helt i asfaltkanten.