Disse kjøpte og solgte eiendom i desember

SOLGT: Sannangata 3 (Regimentsbygget) er solgt for 11.800.000 kroner. 

Nyheter

STEINKJER

Andel av Tanemsvegen 223 (Gnr 86, bnr 10) er solgt for kr 1.750.000 til Gunn Eva Haugen, George Arthur Collett og Lise Marie Haugen Collett (02.12.2019)