Regionlederen i Trygg Trafikk om prosjektet «Trafikksikker kommune»:

– Vi savner fremgang i Steinkjer

Sav­ner frem­gang: Re­gi­on­le­der i Trygg Trafikk, Fro­de Tiller Skjer­vø, sav­ner frem­gang i Stein­kjer på pro­sjek­tet «Tra­fikk­sik­ker kom­mu­ne». Han for­ven­ter at de job­ber mer og tar an­sva­ret som de skal ta. 

Nyheter

Trygg Trafikk startet arbeidet med prosjektet «Trafikksikker kommune» i 2012. De forventer at Steinkjer prioriterer dette høyere.