Kronikk:

- Derfor må Fylkesmannen «gripe inn»

NASJONALE RAMMER: Hvis Fylkesmannen stanser eller omgjør et kommunalt vedtak, så skjer ikke dette ut fra eget forgodtbefinnende, skriver fylkesmann Frank Jenssen. Foto: Fylkesmannen 

Nyheter

«Trøndelag skal være et godt sted å bo, vokse og virke – for alle.» Det er dette Fylkesmannens ansatte går på jobb hver dag for å bidra til.