Investerer 8 millioner i skogsmaskiner

MAI: Kjell Ivar Sakshaug (t.v.) og Espen Hatlinghus har kjøpt en ny hogstmaskin og en ny lastebærer. Maskinene skal være på plass i mai. 

Nyheter

Beitstøingen Espen Hatlinghus har slått seg sammen med utflyttet sørbeitstøing, Kjell Ivar Sakshaug og startet Hatlinghus skog AS.