Flere sikret seg gamle Steinkjer-skilt før de forsvant

Had­de for­synt seg: Da Sta­tens veg­ve­sen skul­le mon­te­re de mye kom­mu­ne­skil­te­ne, så mang­let de fles­te gam­le skil­te­ne. 

Nyheter

Det ble en enkel jobb for Statens vegvesen da de skulle sette ut skiltene til Nye Steinkjer kommune.